skip to Main Content
tnialumni.info@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการให้นักศึกษาที่จบจากสถาบันฯขึ้นทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อรับสิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่าของสถาบันฯ ในการนำไปใช้เป็นส่วนลดร้านค้า และบริการ  ซึ่งมีสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สนับสนุน และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือบัตรศิษย์เก่า ดังนี้

1. ส่วนลดในการสมัครหลักสูตร หรือเข้าอบรม เป็นจำนวน 10 – 30% ต่อหลักสูตรหรือการอบรม

2. ส่วนลดค่าธรรมเนียม(ภาคเรียนแรก) ในการสมัครเรียนระดับปริญญาโท

3. อนุญาตให้ศิษย์เก่าผู้ถือบัตรสามารถเข้าใช้งาน ยืม/คืน โดยมีระยะเวลาในการยืม 7 วัน จำนวนชิ้นในการยืมไม่เกิน 5 ชิ้นต่อครั้ง อัตราค่าปรับสูงสุด 50 บาทต่อวัน

4. หากศิษย์เก่าแนะนำให้บุตรหลาน หรือคนรู้จักสมัครเข้าเรียนในสถาบัน (นับจากการขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว) ศิษย์เก่าจะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 5,000 บาท สำหรับสมัครเรียนในหลักสูตรที่สถาบันจัดขึ้น

 

สิทธิประโยชน์ศิษย์เก่า

TNI E-Learning

คอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน หรือเมื่อไหร่ หนึ่งในสิทธิประโยชน์สำหรับศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะ เพิ่มความสามารถและศักยภาพ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกสถาบัน 

TNI Gallery

รวบรวมภาพถ่ายความประทับใจในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ของทุกรุ่น ทุกชั้นปี สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่นี่

SLOT DEPOSIT PULSA
Back To Top