skip to Main Content
tnialumni.info@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการให้นักศึกษาที่จบจากสถาบันฯขึ้นทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อรับสิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่าของสถาบันฯ ในการนำไปใช้เป็นส่วนลดร้านค้า และบริการ  ซึ่งมีสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สนับสนุน และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือบัตรศิษย์เก่า ดังนี้

1. ส่วนลดในการสมัครหลักสูตร หรือเข้าอบรม เป็นจำนวน 10 – 30% ต่อหลักสูตรหรือการอบรม

2. ส่วนลดค่าธรรมเนียม(ภาคเรียนแรก) ในการสมัครเรียนระดับปริญญาโท

3. อนุญาตให้ศิษย์เก่าผู้ถือบัตรสามารถเข้าใช้งาน ยืม/คืน โดยมีระยะเวลาในการยืม 7 วัน จำนวนชิ้นในการยืมไม่เกิน 5 ชิ้นต่อครั้ง อัตราค่าปรับสูงสุด 50 บาทต่อวัน

4. หากศิษย์เก่าแนะนำให้บุตรหลาน หรือคนรู้จักสมัครเข้าเรียนในสถาบัน (นับจากการขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว) ศิษย์เก่าจะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 5,000 บาท สำหรับสมัครเรียนในหลักสูตรที่สถาบันจัดขึ้น

 

สิทธิประโยชน์ศิษย์เก่า

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Back To Top